Prva ekološka stanica

Upis novih subjekata


Potrebno je imati OPG, obrt, tvrtku... te parcele moraju biti upisane u ARKOD sustav u Agenciji za  plaćanja, ribartsvu i ruralnom razvoju (kod proizvođača)

Ispunite Zahtjev za stručnu kontrolu i certifikaciju ekološke proizvodnje ("Obrasci")

       - obrazac 1 biljna/životinjska proizvodnja

       - obrazac 2 prerada

       - obrazac 3 uvoz, trgovina i/ili skladištenje

 

i dostavite ga Kontrolnom tijelu:  mail:  , fax: 01/2365 903 ili poštom na adresu: PRVA EKOLOŠKA STANICA, Kuraltova 8, 10000 Zagreb

 

Pripremite sljedeću dokumentaciju:

  1. Zapisnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (popis ARKOD parcela, izdaje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom  razvoju)

  2. Državnu taksu (biljeg) u vrijednosti 70 kn

Nakon što Kontrolno tijelo obavi prvu stručnu kontrolu i ispiše Zapisnik i Izvješće o stručnoj kontroli, Kontrolno tijelo dostavlja subjektu dva primjerka Zapisnika i Izvješća.  Jedan primjerak Zapisnika i Izvješća zajedno sa ispunjenim Zahtjevom za upis u Upisnik ekoloških poljoprivrednih proizvođača („Obrasci“) i 70 kn biljega dostavljate Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, dok drugi primjerak ostaje Vama za arhivu.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Vas upisuje u ekološki Upisnik temeljem članka 78. Stavak 4. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 30/15), članka 4. Pravilnika o ekološkoj proizvodnji („Narodne novine“ br. 19/16) i članka 96. Stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09) o čemu subjekt dobije Rješenje

Prva ekološka stanica

Direktor: Marin Fucijaš
Adresa: Kuraltova 8
10000 Zagreb, Hrvatska

E-mail:

E-mail:

01 2348 628

098 1887 044


Kontakt obrazac

Pošalji e-mail.
Sva polja s oznakom * su obavezna.

©2018 Prva ekološka stanica
izrada i održavanje www.finder-software.com